phone
phone
Україна
Німеччина
Компанія Адлер Транс ніякого відношення до компанії Шевченко НЕ має

Договір публічної оферти про надання послуг з міжнародного перевезення пасажирів

Компанія Адлер Транс ніякого відношення до компанії Шевченко НЕ має
on-line бронювання квитків
Щоб уникнути спекуляцій, просимо замовляти квитки тільки на офіційному сайті компанії «Шевченко»

ФОП Шевченко Сергій Миколайович (надалі за текстом «Перевізник») пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі за тестом «Пасажири»), які наділені достатнім обсягом прав та повноважень, отримати послуги з міжнародного перевезення пасажирів відповідно до положень цього Договору.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Пасажирів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Пасажиром, для чого Перевізник публікує цей Договір про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.2. Чинна версія даного Договору розміщена на веб-сайті Перевізника за адресою: http://shevchenkoreisen.com і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Пасажиру.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору, Перевізник зобов'язується надати послуги з міжнародного перевезення Пасажира і його багажу (надалі за текстом «Послуги»), відповідно до обраного ним маршруту, дати і часу відправлення, а Пасажир зобов'язується попередньо оплатити Послуги Перевізника.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладається між Пасажиром і Перевізником у формі договору приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України).

3.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Пасажиром всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання Послуг Пасажиру.

3.3. Пасажир здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на веб-сайті Перевізника (http://shevchenkoreisen.com), шляхом здійснення оплати Пасажиром Послуг Перевізника згідно тарифів, вказаних на веб-сайті Перевізника (http://shevchenkoreisen.com).

3.4. Дії вказані у пункті 3.3. цього розділу, які виконані Пасажиром, свідчать про те, що Пасажир ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

3.5. Термін акцепту не обмежений.

3.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання Послуг, або до моменту його розірвання, відповідно до законодавства України.

3.7. Укладання Договору означає, що Пасажир:

- у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання Послуг;

- визнає безумовну професійну придатність Перевізника і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

- приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Послуги надаються Пасажиру виключно на 100 % попередній платній основі шляхом оплати Пасажиром обраного перевезення відповідно до тарифів та у валюті, вказаних на веб-сайті Перевізника (http://shevchenkoreisen.com).

4.2. Оплата Послуг Перевізника, а також інших фінансових зобов’язань Пасажира перед Перевізником, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього Договору, здійснюються в шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Перевізника за допомогою системи «LiqPay», або онлайн оплати через «Privat24», а також безпосередньо через установу банку за реквізитами вказаними на веб-сайті Перевізника (http://shevchenkoreisen.com).

4.3. У випадку, якщо електронна система платежів з будь-яких причин не буде працювати, оплата за квиток може здійснюватись Пасажиром під час посадки в автобус, у бортпровідника. Оплата приймається тільки готівкою. Щоб уникнути затримок відправлення автобуса Перевізник рекомендує приходити на зупинку не пізніше, ніж за 30 хвилин до відправлення автобуса і заздалегідь приготувати загальну суму за квиток.

4.4. Наявність квитка у Пасажира свідчить про те, що Пасажир ознайомлений і погоджується з правилами перевезення Пасажирів і багажу.

4.4. Умови відшкодування Перевізником коштів за невикористане Пасажиром перевезення, вказані на веб-сайті Перевізника (http://shevchenkoreisen.com).

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права Перевізника:

- змінювати час та місце відправлення автобусу;

- змінювати маршрут руху автобусу;

- змінювати посадочне місце Пасажира в автобусі;

- за необхідності змінювати маршрут руху автобусу;

- змінювати умови надання Послуг щодо переоформлення замовлення, або повернення коштів за невикористане перевезення, попередньо розмістивши інформацію на веб-сайті Перевізника (http://shevchenkoreisen.com);

- переносити або відміняти рейси з технічних причин, у зв'язку з несприятливими погодними умовами або з інших причин, незалежних від Перевізника;

- продовжувати рейс за розкладом без Пасажира і без відшкодування йому вартості проїзду, у разі порушення Пасажиром митних і прикордонних правил та затриманні його на кордоні;

5.1.1. Про всі зміни передбачені пунктом 5.1 цього розділу, Перевізник зобов’язаний попередньо повідомити Пасажира, шляхом смс-повідомлення / email-повідомлення / телефонного дзвінка.

5.1.2. У випадку, якщо контактний / мобільний телефон, вказаний Пасажиром у квитку, виявився невірним, і по ньому не було можливості зв'язатися з Пасажиром або надіслати смс-повідомлення, Перевізник знімає з себе відповідальність щодо інформування Пасажира заздалегідь при будь-яких змінах, пов'язаних з наданням Послуг. Претензії за такими випадками прийматися не будуть.

5.2. Обов'язки Перевізника:

- належним чином надавати Послуги;

- в разі скасування або істотних змін умов надання Послуг (якщо внаслідок таких змін Пасажир відмовляється від замовлення), надати можливість виїхати іншим рейсом Перевізника, або  повернути Пасажиру кошти, отримані як передоплату;

- надавати консультації з питань, що виникають у Пасажира з приводу надання Послуг;

- зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Пасажира;

- ознайомити Пасажира з правилами перевезення пасажирів, умовами оформлення, переоформлення замовлення та умовами повернення квитків.

- використовувати всі залежні від нього засоби для перевезення і доставки Пасажира і багажу в пункт призначення в розумні терміни. Розклад, вказаний на квитках, сайті, плакатах, рекламних буклетах та інших документах є інформаційним і точне виконання його не гарантовано.

5.3. Права Пасажира:

- отримувати консультації з питань, що виникають з приводу надання Перевізником Послуг;

- вимагати дотримання конфіденційності по відношенню до інформації, яка надається при здійсненні оплати.

5.4. Обов'язки Пасажира:

- упродовж усього періоду надання Послуг дотримуватися умов цього Договору;

- оплачувати в порядку визначеному цим Договором надані Перевізником Послуги;

- надавати документи та достовірну інформацію необхідну для надання Послуг;

- під час надання Послуг сумлінно виконувати рекомендації Перевізника.

6. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Маршрут, дата, час відправлення та прибуття вказані на веб-сайті Перевізника (http://shevchenkoreisen.com) та в придбаному Пасажиром квитку.

6.2. Факт закінчення надання послуги - прибуття в кінцевий пункт, вказаний на веб-сайті Перевізника (http://shevchenkoreisen.com) та в придбаному Пасажиром квитку.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Надаючи свої персональні дані Перевізнику, Пасажир дає згоду на їх обробку, з метою оформлення квитків і надання Послуг, оплати квитків, виставлення рахунків, для міграційного та митного контролю, для адміністративних та юридичних дій, тощо.

7.2. Пасажир надає згоду на отримання від Перевізника інформаційних повідомлень. Частота повідомлень залежить від чинників і дій Пасажира. У разі, якщо Пасажир хоче відмовитись від отримання інформаційних повідомлень (крім тих, які безпосередньо стосуються замовленої Послуги), необхідно повідомити про це Перевізника шляхом надсилання email-повідомлення, або здійснення телефонного дзвінка за реквізитами вказаними на веб-сайті (http://shevchenkoreisen.com).

7.3. Пасажир несе відповідальність за відомості надані Перевізнику для виконання останнім зобов’язань щодо надання Послуг.

7.4.  Перевізник має право здійснювати записи телефонних розмов із Пасажиром. При цьому, Перевізник зобов'язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до надання Послуг.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Перевізник не несе відповідальності:

- за затримку, скасування, перенесення, зміну умов надання Послуг, якщо такі зміни виникли не з вини Перевізника;

- за витрати, що виникли у Пасажира в результаті несвоєчасного прибуття в пункт призначення;

- за речі, залишені або забуті в салоні автобуса;

- за будь-які збитки, які виникли у пасажира в результаті протиправної діяльності будь-якої приватної особи (в тому числі інших пасажирів, учасників руху);

- за несвоєчасну подачу транспортного засобу, що виникла внаслідок обставин непереборної сили (включаючи, але не обмежуючись: погодні умови, затори на дорогах, дії державних органів тощо, а також дії пасажирів, які впливають на належне виконання Перевізником своїх зобов'язань), відхилення від розкладу, або інших обставин (технічні неполадки автобуса по дорозі до місця відправлення), які Перевізник, незважаючи на вжиті заходи, не зміг передбачити і запобігти;

- за недотримання пасажиром норм прикордонного та паспортного контролю.

8.2. Пасажир несе відповідальність:

- за надання недостовірних даних, при оформленні Послуг;

- за оформлення необхідних документів для перетину кордонів інших держав.

8.3. Сторони домовились, що будь-які спірні питання, які можуть виникнути в зв'язку з  виконанням цього Договору, будуть вирішуватись шляхом переговорів.

8.4. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, переданої засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.

8.5. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню, у відповідності до законодавства України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Пасажир гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

9.2. З питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами законодавства України.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕВІЗНИКА

ФОП Шевченко Сергій Миколайович

місцезнаходження:

01030, місто Київ, вул. Б. Хмельницького 32, офіс 1А.

Контактні номери телефонів:

Україна

+38 (044) 229-94-92;

+38 (044) 229-94-93.

Німеччина

+49 (0231) 546-52-281;

+49 (040) 228-53-222;

+49 (069) 678-31-466 (Франкфурт, Трір);

+49 (0177) 200-27-01 (Кобленц);

+49 (0261) 973-82-177 (Кобленц).

Адреса електронної пошти: shevchenko-reisen@ukr.net

Шановні пасажири!
Щосереди, щосуботи та щонеділі рейс: Дортмунд, Мюнстер, Оснабрюк, Бремен, Гамбург, Берлін, Котбус, Львів, Рівне, Житомир, Київ
Щосереди, щочетверга та щонеділі рейс: Київ, Житомир, Рівне, Львів, Берлін, Гамбург, Бремен, Оснабрюк, Мюнстер, Дортмунд